Rafał Prus

inżynier budownictwa

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

Usługi

 • opracowanie dokumentacji projektowych budowy, przebudowy, remontów dróg, ulic i parkingów,
 • opracowanie projektów na budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • wykonanie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu, aktualizacja projektu organizacji ruchu,
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych STWiOR,
 • kosztorysowanie,
 • wykonanie map do celów projektowych na terenie m. Lublina,
 • kalibracja i łączenie map rastrowych,
 • dokonanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych w technologii GNSS i tradycyjnej.
 • Projekty

  Wykaz wybranych, zrealizowanych w całości lub części, robót projektowych branży drogowej:
 • budowa targowiska miejskiego przy skrzyżowaniu ulic Ogrodowej i Pasteura w Parczewie,
 • budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Stefana Żeromskiego i Józefa Dwernickiego w Hrubieszowie,
 • rozbudowa drogi krajowej nr 76 na odcinku Jamielnik–Dąbie od km 54+270 do km 67+415,
 • budowa ul. Sochaniewicza i ul. Nadrzecznej w Zamościu,
 • kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z budową drogi dojazdowej w Rykach przy ul. Lubelskiej,
 • budowa ul. Pasteura w Parczewie,
 • budowa infrastruktury drogowej na terenie Wolnego Obszaru Celnego w Małaszewiczach Małych,
 • budowa i przebudowa układu komunikacyjnego wokół portu PKP Małaszewicze,
 • przebudowa Al. 1000–lecia Państwa Polskiego i ul. Żyrzyńskiej wraz z projektem ronda turbinowego w Puławach,
 • budowa ulicy Kraszewskiego i przebudowa ulicy Zielonej w Wisznicach,
 • przebudowa drogi gminnej nr 106047L w miejscowości Dys nad rz. Ciemięga,
 • budowa drogi gminnej nr 101262L Polubicze Wiejskie II–Polubicze Dworskie i drogi gminnej nr 101242L w m. Ratajewicze,
 • budowa drogi gminnej nr 0227010 Wierzchowiny–Kolonia Siemień,
 • przebudowa drogi gminnej nr 101253L Wisznice–Wygoda–Horodyszcze,
 • przebudowa ul. Kołłątaja, Kombatantów, Wiślanej i 6 Sierpnia w Puławach.
 • Linki

  Oprogramowanie

  Znajdziesz tutaj linki do kilku programów użytecznych przy projektowaniu, w większości darmowych, niektórych mniej znanych.

  progecad

  ProgeCAD

  Polecane oprogramowanie CAD 2D/3D opracowane na bazie IntelliCAD będące tańszą alternatywą dla słynnego AutoCADa. Najnowsza wersja umożliwia tworzenie i edycję rysunków w formacie dwg i dxf do wersji 2013. Do zastosowań niekomercyjnych można pobrać darmową wersję programu ProgeCAD Smart 2009. Dla bardziej wymagających jest polska wersja progeCAD Professional 2013 w cenie trzykrotnie niższej od AutoCAD LT.

  DWG TrueView 2014

  Bezpłatny program firmy Autodesk służący jedynie do przeglądania i plotowania projektów zapisanych w formacie dwg lub dxf. DWG TrueView nie umożliwia edycji projektów. Przydatny do przejrzenia projektu, gdy otrzymasz go w najnowszej wersji dwg, której Twoje starsze oprogramowanie nie obsługuje.

  mikromap

  Winkalk i Mikromap

  Znane każdemu geodecie w kraju oprogramowanie firmy Coder. Aplikacja Winkalk to automat do wszelkich obliczeń geodezyjnych zaś Mikromap to narzędzie służące przede wszystkim kreśleniu map i szkiców. Oba programy znakomicie się uzupełniają, polecane dzięki bardzo dobremu stosunkowi jakości do ceny, częstym aktualizacjom oraz dobremu wsparciu technicznemu.

  Transform 2.5.4

  Aplikacja Transform 2.5.4 Edwarda Zadorskiego służy do przeliczania współrzędnych między różnymi układami współrzędnych geodezyjnych. Umożliwia transformację większej ilości danych zapisanych w pliku tekstowym.

  Blog

  mapa zasadnicza

  Geotiff czyli jak utworzyć plik tfw

  Plik georeferencyjny tfw zawiera informacje o położeniu pliku rastrowego na płaszczyźnie czyli na przykład zeskanowanej mapy w przyjętym geodezyjnym układzie odniesienia. Takie pliki są często wydawane wraz z mapami w formacie rastrowym przez ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Import pliku rastrowego z wykorzystaniem pliku georeferencyjnego możliwy jest w takich programach jak Mikromap czy ProgeCAD, co najdziwniejsze takiej funkcji nie posiada AutoCAD. Gdy importujemy jedną i tą samą mapę wielokrotnie warto taki plik stworzyć aby oszczędzić czas sobie i współpracującym z nami osobom.

  Na przykład posiadamy skalibrowaną mapę mapa.tif w skali 1:1000 reprezentującą teren prostokątny o szerokości 800 m i wysokości 500 m. Lewy górny narożnik mapy posiada współrzędne geodezyjne X=5527500 i Y=4721600.

  Odczytujemy rozmiar rastra w pikselach - tutaj w przykładzie jest to 9450 x 5906 pikseli. Następnie tworzymy pusty plik tekstowy nadając mu nazwę taką jak nazwa pliku rastrowego i rozszerzenie tfw i wpisujemy do niego 6 liczb w oddzielnych wierszach, czyli dla mapy mapa.tif tworzymy plik mapa.tfw. Znaczenie wierszy w pliku tfw:

  0.0846560847 (składowa pozioma szerokości piksela, czyli tutaj 800m/9450px)
  0.0 (składowa pionowa szerokości piksela, tutaj jest 0 bo nie ma obrotu mapy)
  0.0 (składowa pozioma wysokości piksela, tutaj jest 0 bo nie ma obrotu mapy)
  -0.0846596681 (składowa pionowa wysokości piksela, czyli tutaj 500m/5906px ze znakiem minus, co do wartości jest to samo lub prawie to samo co w pierwszym wersie, ale tylko gdy rozdzielczość w pionie i poziomie rastra jest identyczna)
  4721600 (współrzędna x pozioma lewego górnego narożnika rastra, czyli w geodezji współrzędna y)
  5527500 (współrzędna y pionowa lewego górnego narożnika rastra, czyli w geodezji współrzędna x)
  GeoTIFF Tools

  Istnieje możliwość aby informacje o położeniu pliku rastrowego zapisać wewnątrz pliku tif. Do tego celu służy aplikacja GeoTIFF Tools, która zapisze dane z naszego pliku georeferencyjnego tfw bezpośrednio do pliku rastrowego. Z programów w dziale Linki jedynie ProgeCAD potrafi zaimportować geotiff, program Mikromap korzysta jedynie z pliku zewnętrznego tfw a programy firmy Autodesk ... cóż, na szczęście pozostaje komenda "align".

  Kontakt

  Firma
  Rafał Prus Usługi Projektowe
  ul. Milenijna 8/15
  20-884 Lublin
  NIP 712-249-18-24
  WWW
  Email
  rafal.prus@wp.pl
  Telefon
  +48 609 272 554